Διαμονη / accommodation

Suggested Hotels from LAMIA'S DOGSOCIETY CLUB in http://www.samarashotel.gr/ , http://www.hotelathinalamia.gr/  and http://www.hotelalexakis.gr

The price includes free parking, free stay for your dogs and breakfast!


Προτεινόμενα Ξενοδοχεία από το LAMIA'S DOGSOCIETY CLUB στα : http://www.samarashotel.gr/ , http://www.hotelathinalamia.gr/  και http://www.hotelalexakis.gr

Η τιμή περιλαμβάνει δωρεάν χώρο στάθμευσης, δωρεάν διαμονή για τα σκυλιά και το πρωινό σας!

Ο χωρος της εκθεσης - Εκθεσιακό Λαμίας